Mark Wentein is nieuwe voorzitter nationale mencommissie

Overige sport
08 feb 2023
Door Horseman Kristof

Bij de installatie van de nationale mencommissie twee jaren geleden, werd tussen de beide Liga’s afgesproken, dat halfweg de termijn van vier jaren, de voorzitter gewisseld zou worden. De eerste twee jaren had Françoise Lienart-Thiry (LEWB) de leidsels in handen en was Mark Wentein (Paardensport Vlaanderen), Vice-Voorzitter.

Heden werd bekrachtigd, dat beide personen hun functie zouden wisselen en het voorzitterschap zou roteren. Dit gebeurde in gedegen en onderling overleg tussen de respectievelijke Liga’s en de leden van deze mencommissie.

Quote Wendy Laeremans – KBRSF sportief directeur: “Ik wil Françoise bedanken om het voorzitterschap van de mencommissie op zo’n mooie wijze te hebben uitgevoerd.

Ik ben ervan overtuigd dat ze ook als ondervoorzitter haar steentje zal blijven bijdragen aan deze mooie discipline en dat we dus nog vele jaren zullen samen werken aan de sport.”

Quote Françoise Lienart-Thiry: “Het is nu 4 jaar dat ik voorzitster ben van de nationale mencommissie en zal nu de fakkel overdragen aan Mark voor de komende twee jaar.

Mark en ik kennen elkaar al meer dan 30 jaar, de “veteranen” zoals hij het graag noemt, en ik weet zeker dat hij een uitstekende voorzitter zal zijn, die zich, net als ik, inzet voor de sport.  Het is belangrijk dat we allemaal samenwerken om het Belgisch mennen verder te ontwikkelen.

Ik wens hem het allerbeste in zijn nieuwe functie”.

Quote Mark Wentein: “Dit roteren is deels het gevolg van de structuren in ons sportief landschap in België. Sport wordt vanuit de deelstaten gestuurd en financieel ondersteund. Voor de officiële instanties zoals de FEI en het BOIC, is er maar één sportbond de aanspreekpartner, met name de nationale unitaire KBRSF, die wel uit de leden van de twee Liga’s wordt samengesteld. Soms moet men dus oplossingen afspreken “à la Belge”, om de werking binnen deze sporttak te kunnen bestendigen. Ik ken Françoise persoonlijk al jaren en zij wordt nu vice-voorzitter. Maar zij is ook mijn Chef d’équipe bij de enkelspan paarden. In die hoedanigheid zal ik toch nog een beetje naar haar moeten luisteren. Belangrijk is dat de leden van de mencommissie samen, alle neuzen in dezelfde richting, de mensport in ons land en internationaal voor éénieder correct behartigen.”

De KBRSF mencommissie bestaat uit:

  • Voorzitter : Mark Wentein (Paardensport Vlaanderen)
  • Vice-Voorzitter: Françoise Lienart-Thiry (LEWB)

Leden Paardensport Vlaanderen :

  • Pieter Coudyzer
  • Maura Delaere (adm. Paardensport Vlaanderen).
  • Wim De Poorter

Leden LEWB :

  • Félix Marie Brasseur
  • Philippe Lienart
  • Michel Pirotte

Administratieve opvolging nationale-mencommissie :

Jana Meulders 

Bron: 
Paardensport Vlaanderen