Glenn Maes: "De impact is enorm en op sommige vlakken dramatisch"

Blog
24 mrt 2020
Door Maxine Van Molecot

De afgelopen dagen heeft Horseman al gesprekken gehad met ruiters, grooms en staleigenaars over hoe zij deze 'coronacrisis' beleven. Vandaag hadden we een gesprek met Glenn Maes, voorzitter van Paardensport Vlaanderen. 

Horseman: "Er is natuurlijk een grote impact op elke sector. Hoe willen jullie die bij Paardensport Vlaanderen gaan opvangen?"

Glenn Maes: "Al van bij de eerste vaststellingen, hebben we een crisiscel opgericht. We hebben dagelijks contact met het bestuur en constant is er overleg met onze bestuurders, afgevaardigden van provinciales en de sportieve commissies om de vinger aan de pols te houden. We houden ook nauw contact met de verschillende clubs, maneges, pensionstallen en organisatoren om de impact te volgen. Uiteraard zijn we vanaf dag 1 in nauw overleg met de ministeries van sport en dierenwelzijn in Vlaanderen, de federale crisiscel en volksgezondheid alsook Sport Vlaanderen. Onze eerste zorg was trachten duidelijke communicatie te krijgen voor onze clubs en leden, daarnast zijn we ook constant bezig om de verschillende overheden duidelijk te maken dat de paardensector heel specifiek is. Dierenwelzijn moet gegarandeerd worden. 'Blijf in uw kot' is belangrijk voor ieder van ons, maar een paard moet geregeld “uit zijn kot” en dat moet ook mogelijk gemaakt worden."

Horseman: "Hoe schatten jullie deze impact in bij de paardensportclubs? Zij kunnen momenteel geen enkele activiteit uitvoeren en hebben nog steeds kosten. Kunnen zij ook een vergoeding verwachten van de overheid?"

Glenn Maes: "Net zoals in alle sectoren is de impact enorm en op sommige vlakken dramatisch. Maneges hebben momenteel geen horeca-activiteiten en kunnen geen lessen geven, maar de paarden moeten wel verzorgd worden. Vaak zijn deze paarden geen echte weidegang gewoon en bovendien staan heel wat weides nu nog kaal in het gras en dienen die bemest te worden, wat het gebruik van weides drastisch beperkt. Voor de pensionstallen merken we een grote problematiek rond de eigenaars die hun paarden willen opvolgen en beweging geven, maar daar heeft de uitbater de grote verantwoordelijkheid om social distancing en hygiëne te garanderen. Daarnaast zijn er nog de (grote) organisatoren van wedstrijden die alles zien wegvallen en dus ook op niets vallen. Het is dus alom dramatisch. Naast de algemene maatregelen die de overheid nu al genomen heeft, zijn we in overleg met de verschillende kabinetten om deze specifieke problematiek te schetsen en benadrukken we ook hier ons specifiek economisch karakter."

Horseman: "Hoe zien jullie het op sportief vlak in de toekomst? Wat gaat er met de Gold League en de cyclus voor jonge paarden gebeuren? Worden die uitgesteld of gaan de wedstrijden die nu gepland staan gewoon niet meer door?"

Glenn Maes: "De impact op de wedstrijden gaan we nog deze week verder bekijken. We hebben al via de verschillende commissies contact gehad met verschillende organisatoren. Alles zal natuurlijk afhangen van hoe lang de wedstrijden stil moeten liggen. Voor internationale wedstrijden zal het internationaal kader en de toestand in de andere landen ook nog van belang zijn. Van zodra er duidelijkheid is aangaande de opheffing of de verderzetting van maatregelen, kunnen we onze plannen, wedstrijdformats en de kalender ook bijsturen. We merken dat organisatoren, en zeker organisatoren die “éénmalige” evenementen organiseren ook in de periode april-mei nu al wedstrijden beginnen te annuleren. Dat is ook begrijpelijk. Op dit moment grote plannen maken en sponsoring inzamelen is niet evident."

Horseman: "Ik veronderstel dat dit eveneens financieel een serieuze impact zal hebben voor jullie?"

Glenn Maes: "De inschatting van de financiële impact zijn we nu aan het maken. Voor een groot deel is dit koffiedik kijken. De rechtstreekse impact gedurende een periode is eenvoudiger te berekenen. Maar wat wordt de indirecte impact, dat is een vraag. Wij zijn eerst en vooral begaan met de financiële impact naar de clubs (maneges, organisatoren, pensionstallen, …) toe en hebben nu al enkele maatregelen genomen waar mogelijk. Zo hebben we bijvoorbeeld al onze eigen facturatie stilgelegd tot midden april. Organisatierechten voor geannuleerde wedstrijden zijn terugbetaald, inschrijvingsgelden voor sportkampen en van wedstrijden werden teruggestort. Nu komt het erop aan na te denken hoe we onze clubs kunnen helpen om dit inkomensverlies te beperken. We zijn wel al blij met de maatregelen die de overheid neemt en vertalen deze nu naar onze sector."

Horseman: "Gaan de ruiters dit ook in hun portemonnee voelen?"

Glenn Maes: "Van zodra deze ziekte bestreden is, en het normalere leven zich op gang trekt, is het onze eerste opdracht om de relance mee te sturen. Dat doen we niet door dingen duurder te maken, ook dat is evident. We zullen actief helpen waar mogelijk."

Horseman: "Bij Paardensport Vlaanderen zijn er ook verschillende medewerkers in dienst. Werken die momenteel nog of is bij jullie ook economische werkloosheid ingeroepen (zoals in andere sectoren)?"

Glenn Maes: "Al van bij de start van de uitbraak hebben we al onze medewerkers van thuis uit laten werken en hebben we elke fysische vergadering gestopt. Ook het welzijn van onze medewerkers is voor ons een prioriteit. Gelukkig hebben we altijd al gewerkt aan innovatieve oplossingen en konden we dat ook meteen invoeren. De voorbije dagen hebben onze medewerkers aan meer dan 100% gewerkt. Ik ben dan ook bijzonder fier op dit team. Eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat wij op korte termijn ook maatregelen zullen moeten bekijken. We zullen dan een balans moeten zoeken tussen gelijkheid enerzijds en workload of situationele belangrijkheid van de functie anderzijds. Maar het team heeft een bijzonder belangrijke rol te spelen in de eerder vermelde relance. En dus kunnen en zullen we hen niet zomaar allen op werkloosheid zetten, want dat hypothekeert dan de toekomstige werking ook. Bovendien is dit nu even een oppportunistisch moment om enkele zaken die als niet-prioritair aan de kant bleven liggen, toch vast te pakken en structureel op te lossen."

Horseman: "De voetbalfederatie, de federatie van het wielrennen en onder andere ook de LRV hebben al besloten om de deadline van 5 april te verlengen. Zo organiseren zij geen evenementen meer tot eind mei. Gaat Paardensport Vlaanderen deze deadline ook verlengen?"

Glenn Maes: "Op dit moment volgen wij de overheidsbepalingen volledig. We willen ook niet vooruitlopen op de situatie. Ik merk vooral dat voetbal en wielrennen evenementen stoppen aangezien er eerst een trainingsperiode moet zijn vooraleer ze terug wedstrijden kunnen hebben. Sommige van onze leden kunnen thuis trainen en in die zin zijn we ook anders. Ik heb eveneens vernomen dat LRV alle activiteiten in de maand april al heeft stilgelegd. Ik meen te weten dat april voor hen een rustigere maand was, waarbij er voornamelijk nog dressuur was en de aanloop naar het zomerseizoen van de tornooien, dus een beperkte kalender. In onze federatie is april een mega-drukke maand, als aanloop naar het zomerseizoen. Van zodra we duidelijkheid hebben over hoe de situatie wordt aangepakt vanuit de overheid zullen we de planning opmaken. We werken nu al aan verschillende scenario’s. Samen met onze clubs willen en zullen we heel snel schakelen wanneer (hopelijk) het “normale” (sport)leven kan hervat worden."