De BWP-dressuurfokkerij kiest voor meer gespecialiseerde hengstenjury

Fokkerij
06 jun 2019
Door Horseman Kristof

Al van bij de oprichting van de fokafdeling dressuur binnen BWP is er vanuit de stamboekcommissie dressuur de vraag om een gespecialiseerde hengstenjury aan te stellen voor de beoordeling van de dressuurhengsten. Hier werd aanvankelijk niet op ingegaan, maar werd de hengstenjury versterkt met dressuuradviseurs. In 2017 werd de eerste stap gezet naar een gespecialiseerde hengstenjury met de toevoeging van Tom Heylen als hengstenjurylid voor de dressuurhengsten.

Vanaf het keuringsjaar 2020 zal de dressuurhengstenjury uitgebreid en meer gespecialiseerd worden.

De functie als lid van de hengstenjury afdeling dressuur is opengesteld voor ieder geëngageerde persoon die nauw het fokkerij- en  sportgebeuren in de dressuurwereld volgt en sterk verbonden is met het BWP stamboek.

Kan u zich terug vinden in onderstaand profiel? Dan mag u uw kandidatuur schriftelijk of via mail bezorgen aan het BWP secretariaat (info@bwp.be). Gelieve hierbij ook een korte motivatie toe te voegen.

Afsluitingsdatum: 1 juli 2019

De kandidaturen zullen grondig geëvalueerd worden door een beoordelingscommissie.

Profiel hengstenjury dressuur

 • Loyaliteit betonen tegenover het stamboek en zich houden aan de richtlijnen die door de Raad van Bestuur en Stamboekcommissie worden meegegeven.
 • Zich erkennen in het fokdoel (dressuur ) dat het BWP vooropstelt.
 • Beschikken over een ruime kennis en interesse in exterieurbeoordeling, bloedlijnen en sportprestaties van paarden en hengsten in binnen- en buitenland (dressuur).
 • Op de hoogte zijn van de actuele tendensen in de sport en fokkerij (dressuur) in  binnen- en buitenland.
 • Beschikken over communicatieve vaardigheden.
 • Een zo ruim mogelijke talenkennis hebben. Bij voorkeur basiskennis van Frans en Engels zijn vereist.
 • Objectiviteit en integriteit in de wijze van keuren. De hengstenjury dient altijd als team overeen te komen.
 • Goede relatie met fokkers, eigenaars en hengstenhouders.
 • Aanwezigheid op hengstenkeuringen van andere stamboeken.
 • Aanwezigheid op de wedstrijden Jonge paarden.
 • Aanwezigheid op de nationale BWP activiteiten.
 • Bereid zijn te jureren op nationale BWP activiteiten.
 • Bereid zijn om BWP te vertegenwoordigen op andere activiteiten (binnen- en buitenland). 
 • Bereid zijn om opleidingen te volgen.
Bron: 
Belgian Warmblood