Paardensport Vlaanderen en LRV blijven apart bestaan

Varia
17 jul 2020
Door Horseman Kristof

Vanuit een snel evoluerend sportief en maatschappelijk landschap waren zowel de bestuursorganen van LRV als die van Paardensport Vlaanderen ervan overtuigd dat er terug gesprekken moesten worden aangeknoopt om de samenwerking tussen Paardensport Vlaanderen en LRV in eerste instantie te vergroten om dan in de mate van het mogelijke en binnen een zekere termijn te komen tot een geïntegreerde en tegelijkertijd complementaire werking met maximaal behoud van de eigenheid.

Het was daarom de intentie van beider besturen om een proces in die zin te starten en de mogelijkheden van een toekomstige gezamenlijke werking en integratie te onderzoeken en uit te tekenen.

Tussen juni 2019 en juli 2020 is een grondig traject doorlopen onder externe begeleiding om dit integratieproces vorm te geven. Deze oefening is in de eerste fase gevoerd op niveau van voorzitters, bestuur en directie, steeds in een bijzonder constructieve en open sfeer.

De historische binding en eigenheid enerzijds, het streven naar onafhankelijkheid anderzijds bleken belangrijke basiswaarden te zijn.

Niettegenstaande dit op zich geen obstakel hoeft te zijn, bleek bij het onderzoek naar een gemeenschappelijk beheers- en businessmodel dat een fusie geen juiste keuze is. Beide organisaties zullen dus op zich blijven bestaan.

Zowel Paardensport Vlaanderen als LRV onderstrepen dat de constructieve geest van dit traject bijdraagt aan de samenwerking.

Bron: 
Persbericht Paardensport Vlaanderen en LRV