KBRSF maakt nieuwe Head of Communication bekend

Varia
29 mei 2020
Door Horseman Kristof

Silke Hamerlinck wordt vanaf 1 juni de nieuwe Head Of Communication van KBRSF, en volgt hiermee Stefaan Lammens op.

Als kind reeds raakte zij gepassioneerd door de paardensport, en die passie bracht haar bij de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie, waar ze sinds 2013 werkzaam is. Ze zal dan ook trachten haar tot nog toe verworven kennis en ervaring, in combinatie met haar vlotte persoonlijkheid en can-do-attitude in te zetten om het communicatiebeleid van KBRSF verder vorm te geven en te implementeren.  Een vlotte, toegankelijke communicatiebenadering en een proactieve aanpak via verschillende mediakanalen staan daarbij centraal.

In 2000 studeerde Silke af als Zakelijk Vertaler-Tolk en in het verleden bekommerde zij zich reeds deels om de communicatie en sociale media bij KBRSF.
Naast de communicatie bij KBRSF zal ze ook de administratieve afhandeling van de High Level Jumping, de diergeneeskundige commissie en de disciplinaire commissie blijven opvolgen.

“De rol van de KBRSF is de voorbije jaren flink gewijzigd. Dat vergt ook op het vlak van communicatie een nieuwe, doortastende dynamiek. Ik hoop zowel voor wat betreft externe als interne communicatie een toegankelijk aanspreekpunt en tegelijkertijd een betrouwbare referentie te zijn”, aldus Silke.

Bron: 
KBRSF