VLP blijft ook in China een stapje voor

Varia
11 okt 2018
Door Horseman Kristof

De Vlaamse Liga Paardensport (VLP) heeft sinds oktober 2017 een samenwerkingsovereenkomst met de Chinese organisatie Brother Fortune Equestrian (BFE) voor wat betreft de opleidingen in China. VLP heeft door de fusie met de Bond van Manegerijscholen (BOMARI) in 2004 een lange traditie wat betreft opleidingen in de paardensport. Jaarlijks worden in de heel wat VLP-clubs brevetten georganiseerd en afgenomen door externe examinatoren. De brevettenwerking wordt in heel wat clubs in Vlaanderen geïmplementeerd in hun dagdagelijkse werking. Het VLP-brevettensysteem met haar 2 niveaus (A-en B-brevet) heeft duidelijke objectieve eindtermen en is gemakkelijk te implementeren in clubs om vaardigheden te beoordelen. Dat is blijkbaar BFE ook niet ontgaan. Naast de brevettenwerking is er ook een samenwerking wat betreft de sportkaderopleidingen (niveau initiator - level 1 internationaal via IGEQ) waar de Vlaamse Trainersschool (VTS) en VLP partners zijn.

BFE was op zoek naar een coachopleiding voor hun huidige lesgevers. VTS en VLP werken al jaren samen aan de opleiding van trainers waar VTS verantwoordelijk is voor de basismodule van de opleiding en VLP voor de sporttechnische en didactische modules. Onze trainers worden dan ook ver buiten onze grenzen geapprecieerd.

De paardensport in China kent een enorme groei. BFE opent verschillende clubs in China. In dat kader heeft BFE in Ordos (Binnen-Mongolië) een ruitersportacademie opgericht om coaches klaar te stomen voor het lesgeven binnen hun clubs. BFE was op zoek naar duidelijke standaards en heeft deze gevonden in de werking van de Vlaamse Liga Paardensport. Hannelore Delesie en Deborah Van Roy hebben 11 maanden het beste van zichzelf gegeven om de coaches in spé de rijkunst bij te brengen ter plaatse in Ordos. Via het VLP-brevettensysteem werden de eerste stappen van de rijkunst aangeleerd. Vooraleer een coachesopleiding niveau initiator kan worden opgestart is het noodzakelijk dat de trainers in spé over voldoende rijvaardigheid beschikken. Deze vaardigheden worden afgetoetst met het A- en B-brevet, want zonder kennis van de rijvaardigheden kan er nooit een goede trainer ontwikkeld worden.

De voorbereidingen in 2 clubs (Ordos en Nanjing) in China werden getroffen en het was tijd voor een eerste evaluatie.

Een delegatie van VLP en VTS werd afgevaardigd. In totaal werden 53 A- en B-brevetten afgenomen. Alle ruiters slaagden voor het A-brevet. Voor het B-brevet wordt een hoger niveau van rijvaardigheid gevraagd, maar toch waren ook heel wat sporters klaar voor dat niveau.

Lies Vlamynck, algemeen directeur VLP was alvast onder de indruk: “We waren getuige van heel wat getalenteerde en gemotiveerde sporters die beschikten over hele goede paarden”. 21 sporters zijn nu klaar om te starten met het eerste niveau (level 1) van de VTS- trainersopleiding (Initiator).

Ook Hans Ponnet, directeur VTS, was mee op deze eerste trip naar China: “VLP en VTS zullen BFE ondersteunen om een trainersstructuur uit te werken in China. Het is de bedoeling dat BFE de coördinerende organisatie wordt voor de trainersopleidingen in China.”

VLP en VTS zal de nodige ondersteuning geven zodat de missie van BFE kan gerealiseerd worden en dat deze ontwikkeling een meerwaarde kan betekenen voor de ruitersport in China.

Glenn Maes, voorzitter VLP is verheugd over de bereikte resultaten.  “Dit partnership is een meerwaarde voor de paardensport. Vlaanderen staat bekend als bakermat van de paardensport.  De promotie en globalisering van onze sport is een immense meerwaarde en daar willen we uiteraard aan meewerken.”

Op deze manier wordt ook de Belgische paardensport en de trainersopleidingen ver buiten onze grenzen op de kaart gezet en hopen we ook veel te leren van China.

Bron: 
Persbericht VLP