De LRV startkaarten verdwijnen

Varia
03 okt 2018
Door Horseman Kristof
Dat de maatschappij gestaag evolueert naar meer ruimte voor het individu is al lang geen groot nieuws meer. Bijkomend gaan we meer en meer naar een gedigitaliseerde wereld waarin alles snel en efficiënt dient te verlopen. Dit effect ziet LRV ook terug binnen hun verenigingswerken.
 
LRV is zich bewust van deze evoluties en lanceerde reeds enquêtes, organiseert werkgroepen, gaat ten rade bij leden en besturen,… om zich te kunnen voorbereiden op de toekomst. Dit is een lang proces waar ook waardes, normen en tradities in rekening dienen gebracht te worden. 
 
Met deze beide zaken in het achterhoofd gehouden (meer individuele vrijheid en een optimalisatie van systemen) werd er beslist om de gekende startkaarten af te schaffen en te vervangen naar een inschrijvingsgeld van 2 euro per wedstrijd per combinatie.
Dit systeem zorgt voor heel wat voordelen:
 
•    Het opstellen, drukken, verspreiden… van deze kaarten zorgt voor een grote administratieve rompslomp. Tijd die bij het nationaal secretariaat momenteel ontbreekt om met andere cruciale zaken bezig te zijn,
•    Startkaarten kunnen niet meer verloren gaan,
•    De commandanten of aangestelde verantwoordelijken dienen geen startkaarten meer ter plekke in te dienen,
•    Je betaalt enkel wanneer en voor wat je rijdt: uit bevraging bleek dat de ongebruikte startkaarten, die tot op dit moment steeds per 10 stuks dienen aangekocht te worden, zich opstapelen. Dit zorgt bij onze leden vaak voor een onnodige kost en verhoogt de inschrijvingsdrempel. Zeker voor jonge paarden die in het commerciële circuit omgaan of voor ruiters die een paard/pony willen testen à 2€ +10€ (registratie dier)  i.p.v. minimaal 10€ (registratie dier) + 10€. De rode starcoupon blijft daarlangs nog steeds bestaan . 
•    Er dienen minder vrijwilligers op de springjurytorens aanwezig te zijn aangezien de resultaten rechtstreeks in een Excelbestand of in Equester kunnen worden ingevoerd,
•    …

Deze aanpassing zorgt voor enkele praktische aandachtspunten.

  • Vanaf 6/10 (LET DUS OP: ook nu zaterdag Dressuur Lippelo!) is het noodzakelijk dat alle paarden voorzien zijn van een kopnummer (linkerzijde). Deze kan vastgemaakt worden aan het hoofdstel of aan de zadeldoek. Deze kopnummer is gelijk aan het startnummer binnen de proef.
  • Kopnummers zullen in de toekomst ook via het secretariaat kunnen besteld worden, meer info volgt nog
  • Voor de dressuur zullen er nog steeds doorprint documenten (standaard blanco startcoupons) worden gebruikt aangezien we ervan overtuigd zijn dat dit als controlebewijs een absolute meerwaarde vormt.
  • De combinaties zullen worden afgeprint op kleefbare etiketten. De jury’s of organisaties kleven op de voor- en achterzijde van de (dubbele) startcoupon een etiket zodat op beide exemplaren steeds een etiket kleeft.
  • Ieder etiket omvat volgende info: naam ruiter, naam paard, reeks en vereniging
  • De springjury’s kunnen de uitslagen rechtstreeks ingeven in Equester (of in een Excel-file)
  • De startkaarten die besteld werden na 1 september zullen niet worden aangerekend op de financiële fiche
     

LIDGELDEN:
De lidgelden blijven ongewijzigd net zoals de extra persoonlijke verzekering

Bron: 
Persbericht LRV